Konijnenopvang BunnyKaj

Koppelen «


Koppelen: natuuurlijk !

Alleen is maar alleen: Liezl met haar plaatsvervangend-geliefde.

Waaaaròm koppelen ???? HIERom koppelen:

Gek gezegd: er wordt te vaak gekoppeld bij konijnen: te vaak vruchtbare rammetjes samengezet met vruchtbare voedsters (vrouwtjes) en heel vaak gebeurt dit nog onbewust! Ongewenste nestjes zijn het gevolg, wij vinden ze te vaak ongewenst omdat mensen de dieren geen GOEDE plek kunnen garanderen en zo voor ons het opvangprobleem alleen maar groter wordt.

Maar ook: gek gezegd: er wordt te weinig gekoppeld bij konijnen. Om bovenstaand probleem te vermijden en omdat de dieren (ram/ram – voedster/voedster) vaak sterk territorium-gedrag vertonen, worden konijn foutief ingeschat als solitaire dieren (alleen gelukkiger dan samen). DIT IS EEN PIJNLIJK MISVERSTAND! Konijnen zijn zeer sociale dieren. Gecastreerde rammetjes gaan veelal goed samen met (al dan niet gesteriliseerde) voedsters … mits ze voldoende leefruimte krijgen.

Hierover volgt op deze pagina meer: koppel nooit zonder enige voorkennis twee vreemde konijnen … dit kan tot vervelende wonden leiden en het misverstand dat het dier liever alleen is.

Op de foto hierboven zie je ons gecastreerde Nederlandse Hangoordwerg rammetje Wopper en de Franse Hangoor Saar. Ze zijn al jaren onafscheidelijk en toch hebben we ze pas op latere leeftijd gekoppeld. De maat van de partners doet er niets toe, zo je ziet.

Het onderstaande artikel hebben we voor het grootste deel overgenomen van de Dierenbescherming-Utrecht, waarvoor onze dank. Later willen we hier onze eigen ruime ervaringen aan toevoegen.

Wilde konijnen leven in groepen samen en vinden beschutting in holen. Daar het tamme konijn van het wilde konijn afstamt, is gezelschap één van de eerste vereisten bij het houden van deze dieren. Aan een enkel konijn is dan ook duidelijk te zien dat het minder actief is en meer naar de mens toetrekt. Zodra een konijn gezelschap heeft, verhoogt de activiteit en zullen zij zich meer met elkaar bezighouden dan met de mens.

Het bij elkaar zetten van konijnen geeft in de praktijk nooit zoveel problemen zolang er maar genoeg ruimte voorhanden is (zorg ervoor dat elk konijn een eigen hoekje kan hebben waar het zich eventueel terug kan trekken!) en goede sexecombinaties gemaakt worden.

Mogelijke combinaties

Voor het bij elkaar zetten van dieren gaan we ervan uit dat er geen jongen geboren worden daar wij in principe tegen fokken zijn, wegens het grote konijnen-overschot, waarvan wij hier de trieste resultaten zien in de opvang. Rekening houdend met de aard van konijnen en de mogelijkheid mannelijke konijnen te castreren, kunnen de volgende combinaties gemaakt worden:

  • twee of meer voedsters: twee of meer zusjes uit hetzelfde nest of twee jonge voedsters (6-12 weken) gaat erg goed
  • een volwassen voedster bij een jonge voedster (8-10 weken) heeft een goede kans van slagen
  • twee of meer volwassen voedsters kan problemen geven wegens territoriumgedrag; veel ruimte is dan een grote vereiste
  • een gecastreerde ram met een voedster, bij uitzondering gecastreerde rammen die elkaar accepteren met een aantal voedsters, of 1 castraat met een harem van voedsters.

Basisvoorwaarden

De beste en leukste combinatie is een gecastreerde ram met een voedster. De kans op slagen is 90% !

Een gecastreerde ram kan pas twee-drie weken na de castratie bij een voedster gezet worden omdat het sperma nog een tijdje vruchtbaar is en zo ook de operatiewond goed heeft kunnen genezen. Zorg voor een ruime behuizing (voor twee konijnen minimaal twee vierkante meter) met daarin de mogelijkheid dat de dieren elkaar kunnen ontwijken. Als het hok net is schoongemaakt heeft dat de voorkeur. Laat de kennismaking niet in het nachthok of de kooi plaatsvinden maar in een grote ren of in de kamer of gang (neutraal terrein heeft de voorkeur). Begin hiermee aan het begin van de dag zodat er de hele dag de tijd is om rustig te bekijken of het goed gaat. Haal de dieren alleen uit elkaar als er daadwerkelijk tot bloedens toe gevochten wordt. Ook al wordt er flink achter elkaar aan gezeten, is het beter om ze hun gang te laten gaan; immers de volgende dag zou er precies hetzelfde van voor af aan weer gebeuren. Probeer pas dan in te grijpen als er wonden gaan vallen. Mocht het echt niet gaan dan hoeft de moed nog niet opgegeven te worden. Een alternatief is om bijvoorbeeld het nieuwe dier apart te huisvesten en naast de andere kooi of in de ren te zetten zodat ze elkaar kunnen zien en ruiken. Probeer het bij elkaar zetten dan na een aantal dagen nog een keer waarbij moet worden begonnen met het af en toe rond lopen. Denk niet na een paar uur dat het al goed gaat; sluit ze niet te snel samen in één hok op. Zet nooit twee rammen bij elkaar! Ook al zijn de rammen gecastreerd; ze zullen met elkaar op de vuist gaan tot de dood er op volgt. Zet ook niet zomaar een nieuw konijn in een bestaande groep; het zal niet geaccepteerd worden. Vechten tot de dood is niet uitzonderlijk. Voor het vormen van een groep konijnen is het verstandig eerst afzonderlijke stelletjes van voedster + ram te maken en ze dan in een onbekend terrein te zetten.

Gewenning

Het uitgangspunt voor het bij elkaar zetten van konijnen is uiteindelijk dat de dieren gezelschap hebben aan elkaar en elkaar aanzetten tot activiteit. Een goed aan elkaar gewend stelletje ligt de hele dag tegen elkaar aan, wast en likt elkaar (voornamelijk de kop en oren). Pas dan is het verschil goed te zien met een enkel konijn: men herkent de konijnen meestal niet terug. Voordat het echter zover is wordt er vaak een hoop strijd gestreden. Het kan voor de mens een teleurstelling zijn omdat het de eerste tijd eruit kan zien alsof de konijnen het helemaal niet leuk vinden. Het kan er nogal heftig aan toegaan waarbij het zaak is de konijnen niet uit elkaar te halen zolang ze niet rollebollend met verwondingen vechten. Het proces verstoren heeft geen enkele zin, alleen als één van de twee erg vermoeid raakt of soms in het nauw zit, kunt u met een plantenspuit met 1 harde straal de achtervolger even snel 1 maal flink bespuiten. Het geeft even adempauze. In een onbekend terrein zullen de problemen het minst zijn. In bekend terrein van de voedster zal deze haar territorium behoorlijk verdedigen. De ram daarentegen is in zijn eigen territorium veel gastvrijer. De ram heeft maar één doel: hij wil paren met de voedster. De voedster is hier meestal niet van gediend en zal de ram proberen te ontwijken. Ook gebeurt het nogal eens dat de voedster boven op de ram wil en men onterecht gaat twijfelen aan het geslacht van de dieren. Het heeft te maken met wie is baas en wie is minder baas. Het paargedrag is de eerste dagen nogal heftig aanwezig maar zal uiteindelijk steeds meer afnemen. Het ene stelletje blijft het met vlagen doen, bij het andere stelletje zal het gedrag nog zelden te zien zijn.

Soms kan er zo’n paniek uitbreken dat, als het na een tijdje niet verminderd, het verstandiger is om beide konijnen apart, naast elkaar, te huisvesten en daarna te handelen zoals beschreven bij de basisvoorwaarden. Tijdens het achter elkaar aanjagen is vaak al wel te zien dat de dieren nieuwsgierig naar elkaar zijn en zodra de voedster de ram zijn gang laat gaan (de hormonen gieren ondanks de castratie vaak zo door zijn lijf dat hij zelfs boven op haar kop gaat zitten!) is de grootste strijd meestal gestreden. Wij hebben een rammetje gehad dat naar de dierenarts moest omdat zij hem in die houding in de piemel had gebeten!

De eerste dagen tot weken begint er een enorm machtsspelletje: dan mag de één niet in het hok, dan mag de ander het niet. Hetzelfde geldt voor het eten (geef in 2 bakjes), drinken en het elkaar in de weg lopen. Uiteindelijk lost zich dat vanzelf op. Vele voedsters krijgen nestelgedrag: ze plukken haren uit hun buik en maken er een compleet nest van. Van zwangerschap is dan echter geen sprake; blijkbaar werken ook hier de hormonen door de aanwezigheid van de ram. Als het nestelgedrag een aantal dagen aanhoudt, kan zonder problemen het nest tijdens het schoonmaken van het hok verwijderd worden. Uiteindelijk is er elke dag verandering in het gedrag van de konijnen te zien en zullen ze elkaar steeds meer gaan opzoeken. Ze gaan tegen elkaar aanliggen, gaan elkaar wassen: als dat gebeurt, dan hebben ze elkaar gevonden! Soms is het liefde op het eerste gezicht en liggen de dieren na een paar uur al bij elkaar, soms heeft het meer tijd nodig. Meestal duurt de gewenning ongeveer twee weken. In uitzonderlijke gevallen kan het langer duren, zeker als dieren in fasen aan elkaar gewend worden. Als bij een stelletje één van de twee overlijdt, kan de overgeblevene in een behoorlijke dip geraken. Let dan goed op of het dier blijft eten en ga op zoek naar een nieuwe partner!

Aanvulling

Op Internet wordt een techniek besproken die in Amerika nogal eens wordt toegepast voor als twee konijnen zodanig met elkaar vechten dat alle eerder genoemde opties niet werken (House Rabbit Journal: Will They Ever Be Friends?). Uiteraard worden dan de zeer extreme situaties bedoeld. Over het slagingspercentage wordt lovend gesproken. Zij beschrijven het volgende: De plek waar konijnen bij elkaar gezet worden en gaan vechten en dus enorme stress teweegbrengt, zullen sommige konijnen niet snel vergeten. Als ze telkens op die plek worden teruggezet zullen zij zich per definitie die stress herinneren en weer gaan vechten. Zo kan die cirkel moeilijk doorbroken worden. Probeer voor die konijnen een (andere) zeer stressvolle situatie te creëren zo dat zij het bij elkaar gezet worden als minder stress zullen ervaren. Als groot voorbeeld wordt een autorit genoemd. Zet de twee konijnen op de bijrijdersstoel en ga een eindje rijden. De konijnen zijn zo bang dat ze niet zullen vechten. Zij zullen eerder tegen elkaar aan gaan zitten om bescherming bij elkaar te zoeken. Zet de konijnen na deze autorit op neutraal terrein bij elkaar voor zo’n 20 minuten. Gebruik een plantenspuit met een harde straal als ze gaan vechten. Zij zullen hier in de eerste plaats niet zo van schrikken maar zij zullen zich gaan wassen zodat het vechten als vanzelf stopt. Huisvest de konijnen daarna weer apart. Herhaal dit ritueel elke dag totdat er uiteindelijk niet meer gevochten wordt. De techniek is door Dierenbescherming en BunnyKaj nooit gehanteerd maar klinkt als theorie aannemelijk in de oren dat het vermeldenswaardig is. Wij twijfelen of een relatie die op deze manier geforceerd moet worden wel wenselijk is. Als wij 2 konijnen in een ren die elkaar NIET mogen weer willen oppakke om te verwijderen zien we ook dat ze tegen elkaar aan kruipen. Dan kiezen ze de soortgenoot boven de grote vijand: het roofdier DE MENS.Tijdens een autorit lijkt ons echter wat extreem – zeker gezien de veiligheid op de weg!

Koppelen bij BunnyKaj: Hoe gaat dat ?

Inmiddels hebben we bij BunnyKaj veel praktijkervaring opgedaan met koppelen van nijnen. Hiermee kan je je voordeel doen, want wij stellen graag onze expertise in dienst van alle konijnen. Natuurlijk heeft dit een bijkomend voordeel dat op die manier weer veel thuislozen een nieuwe baas kunnen krijgen. Immers: dit kan niet met de – te – jonge konijntjes uit de dierenwinkel: je wordt niet begeleid, soms beweert men zelfs dat een nijn alleen MOET leven. Bovendien moet een ram gecastreerd worden – iets wat pas na de 5e maand kan. Bovendien: als het niet blijkt te klikken en je zou je nieuwe konijn al naar de dierenwinkel terug willen brengen, neemt men ze misschien terug …. MAAR het dier is oninteressant (= te groot) geworden voor de verkoop en wordt via de handel afgevoerd voor slangenvoer. Heb hier geen illusies over. Bij BunnyKaj is het zo dat een dier ten allen tijde terug mag komen bij ons en we opnieuw zullen proberen het te plaatsen. De betaalde castratiekosten kunt u terugkrijgen mocht het niet blijken te klikken tussen uw voedster en onze gecastreerde ram.

Wat gebeurt er? We zullen ten eerste kennismakings-vragen stellen en doorvragen over de maat en veiligheid van de permanent beschikbare woonruimte voor een konijnen-paar of groep. Verder doet het karakter er toe, dominant, angstig etc. Heb je een voedster dan is de koppeling vaak iets lastiger dan wanneer je een gecastreerde ram hebt – mannen zijn blij met vrijwel ELKE dame ;^) , minder kritisch dan die wijven ! We willen alleen reserveren wanneer de koppeling op korte termijn plaats kan vinden – geparkeerde gereserveerden houden voor andere noodgevallen kostbare ruimte in ons asiel bezet …. hopelijk begrijp je dat. BunnyKaj heeft vaak een wachtlijst van konijnen die ongewenst zijn ….. triest genoeg. OF je neemt het konijn van je keuze vast op en huisvest het geheel apart van de toekomstige partner. Maar dit heeft voor het dier en jou het risico dat het dan later misschien toch niet klikt en het toch terug moet. Op het juiste tijdstip koppel je ze dan ZELF of komt ermee naar ons toe. We begeleiden evt. vragen via de e-mail. Wanneer de eerste fase van de koppeling hier plaatsvindt gaat het als volgt.

Je komt hier met je eigen nijn en het nijn van je 1e keus van ons gaan we in een neutrale ren met de partner samenzetten. (niet groter dan 3×3 meter en zonder plekjes waardoor ze elkaar definitief kunnen ontlopen). In het midden staan dozen en er ligt wat afleidings-materiaal. De nijnen zullen rondscharrelen …. wij staan er met je bij en geven commentaar bij de lichaamstaal. Wat JIJ opvat als minder aardig of minder optimistisch teken (b.v. negeren) kan toch blijken een gunstig begin te zijn. Het zijn konijnen. Ze kunnen elkaar hevig verwonden in een gevecht, dus ze zijn erg op hun hoede als ze op onbekend terrein een onbekend konijn tegenkomen. Dan ontwikkelt zich een communicatie … wie durft eerst, wie doet wat …… Inmiddels weten wij dus welk gedrag waarschijnlijk zal leiden tot vriendschap en welk gedrag de koppeling lastiger zal maken. Ze zullen op den duur een dominantie gaan bepalen, maar dat gaat langer duren dan waar wij tijd voor hebben ter plaatse. Tijdens het observeren van deze “arena”-der-liefde lichten we je voor over de volgende te nemen stappen thuis en waar op te letten en wat wel / niet te doen. Het sleutelwoord is geduld en NIET te snel tussenbeide komen. Heb ook niet te snel medelijden …. het zijn geen mensen, ze hebben hun eigen taal, een taal waabij wel eens 1 of meerdere plukken haar uitgetrokken worden (zie hierboven). Maar: net als bij mensen moet soms een robbertje stoeien of vechten de duidelijkheid in de relatie brengen ….. Echte gevechten hard tegen hard (die je misschien kent van honden, dat kan bij konijnen ook voorkomen), waarbij een kluwen konijn ontstaat en evt. gegild wordt: dan grijp je uiteraard zo snel mogelijk in en je scheidt de dieren voor een behoorlijke tijd alvorens het (ergens anders) weer te proberen. Dit is wel een slecht teken.

Neem een vervoersbox mee die groot genoeg is voor 2 konijnen want ze reizen samen terug. Het auto rijden geeft stress en op deze manier hebben ze steun aan elkaar. Thuis koppel je op neutraal ( = voor jouw nijn onbekend, dus niet territoriaal, terrein) verder. Dit gaat vrijwel altijd goed, maar mochten er brandende vragen zijn dan kun je ons mailen (liever niet bellen).

Noortje Russel schreef een pakkend verhaal over de 5-daagse koppeling van Nijn en haar nieuwe aanwinst van BunnyBin: Chippendale Gilles. Klik hier om het als Word document te downloaden.`

Hieronder de foto van Nijn en Gilles, die spreekt ook voor zichzelf, maar de weg ernaartoe was een heftige.

Verder bereiken ons vaak vragen over het starten van een konijnenberg / veld met konijnen. Hierover hebben we ook een stuk geschreven dat bij de afweging meegenomen kan worden. Klik hier om het als Word document te downloaden.